Nemo Solus Satis Sapit...

Piód

Tekstvak:

Detail van de schildering door Giorgio Vasari op de binnenkant van de koepel van de Dom in Florence. Het als het ware uit de muur komen van de figuren, kon in die tijd gezien worden als een vorm van innovatief schilderen

Tekstvak: Het bedrijf dat zich richt op 
Pragmatisch en Innovatief Denken

Dit is een voorlopige versie van de website die Pi-D gaat inrichten. Pi-D gaat zich in zijn bedrijfsvoering richten

op pragmatische en innovatief denken en wil dat doen op allerlei manieren. Voorbeelden zijn:

 Uitwerken van eigen innovatieve ideeŽn, hetzij tot een volledig eindproduct, hetzij tot een fase waarin het idee door anderen kan worden overgenomen en uitgewerkt

 Het aanbieden van (mee)denkcapaciteit voor het oplossen van problemen die anderen ervaren. Dit kunnen bedrijven, instellingen en particulieren zijn.

 Het op freelance-basis verrichten van werkzaamheden. Doordat de interesse breed is en ook veel competenties aanwezig zijn, kan er op veel gebieden ingesprongen worden.

Daarnaast verkoopt Pi-D ook een aantal producten.Gemeenschappelijk kenmerk van die producten is, dat ze ieder voor zich als innovatief beschouwd kunnen worden.

 

Pi-D
Saelde 12
5051 WLGoirle
Nederland

Ons adres:

Telefoon: +31 13 5345549
mobiel: 06ó49 974 707
E-mail: info@pi-d.nl

Niemand weet voldoende in zijn eentje...

Aarzel niet om contact op te nemen, indien er vragen zijn, maar ook als u gewoon nieuwsgierig bent naar wat het bedrijf voor u zou kunnen betekenen.